TE स्मृति, स्मृति भाग संख्या की सूची TE

 • पार्ट Nnmber
 • निर्माता
 • विवरण
 • TE28F001BN-B150
 • Intel 
 • 1-Mbit(128K x 8) boot block flash memory. Access speed 150 ns 
 • TE28F001BN-B90
 • Intel 
 • 1-Mbit(128K x 8) boot block flash memory. Access speed 90 ns 
 • TE28F001BN-T150
 • Intel 
 • 1-Mbit(128K x 8) boot block flash memory. Access speed 150 ns 
 • TE28F001BN-T90
 • Intel 
 • 1-Mbit(128K x 8) boot block flash memory. Access speed 90 ns 
 • TE28F001BX-B90
 • Intel Corporation  
 • 1-MBIT (128K BOOT BLOCK FLASH MEMORY  
 • TE28F001BX-T90
 • Intel Corporation  
 • 1-MBIT (128K BOOT BLOCK FLASH MEMORY  
 • TE28F002BV-B80
 • Intel 
 • 2-Mbit (128K x 16, 256K x 8) SmartVoltage boot block flash memory family. Access speed Vcc=5V, voltage options (Vpp/Vcc) V=(5 or 12 / 3.3 or 5) 
 • TE28F002BV-T80
 • Intel 
 • 2-Mbit (128K x 16, 256K x 8) SmartVoltage boot block flash memory family. Access speed Vcc=5V, voltage options (Vpp/Vcc) V=(5 or 12 / 3.3 or 5) 
 • TE28F002BVB80
 • Intel Corporation  
 • 2-MBIT SmartVoltage BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F002BVT80
 • Intel Corporation  
 • 2-MBIT SmartVoltage BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F002BX-B80
 • Intel Corporation  
 • 2-MBIT (128K 256K BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F002BX-T80
 • Intel Corporation  
 • 2-MBIT (128K 256K BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F004
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • Volt Advanced Boot Block Flash Memory  
 • TE28F004B3B110
 • Intel Corporation  
 • Volt Advanced Boot Block Flash Memory  
 • TE28F004B3B90
 • Intel Corporation  
 • Volt Advanced Boot Block Flash Memory  
 • TE28F004B3T110
 • Intel Corporation  
 • Volt Advanced Boot Block Flash Memory  
 • TE28F004B3T90
 • Intel Corporation  
 • Volt Advanced Boot Block Flash Memory  
 • TE28F004BE-B120
 • Intel 
 • 4-Mbit (256K x 16, 512K x 8) SmartVoltage boot block flash memory family. V=(5 or 12 / 2.7 or 5) voltage options (Vpp/Vcc) 
 • TE28F004BE-T120
 • Intel 
 • 4-Mbit (256K x 16, 512K x 8) SmartVoltage boot block flash memory family. V=(5 or 12 / 2.7 or 5) voltage options (Vpp/Vcc) 
 • TE28F004BEB120
 • Intel Corporation  
 • 4-MBIT (256K 512K 8)SmartVoltage BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F004BET120
 • Intel Corporation  
 • 4-MBIT (256K 512K 8)SmartVoltage BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F004BV-B80
 • Intel 
 • 4-Mbit (256K x 16, 512K x 8) SmartVoltage boot block flash memory family. V=(5 or 12 / 3.3 or 5) voltage options (Vpp/Vcc) 
 • TE28F004BV-T80
 • Intel 
 • 4-Mbit (256K x 16, 512K x 8) SmartVoltage boot block flash memory family. V=(5 or 12 / 3.3 or 5) voltage options (Vpp/Vcc) 
 • TE28F004BVB80
 • Intel Corporation  
 • 4-MBIT (256K 512K 8)SmartVoltage BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F004BVT80
 • Intel Corporation  
 • 4-MBIT (256K 512K 8)SmartVoltage BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F004BX-B80
 • Intel Corporation  
 • 4-MBIT (256K 512K BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F004BX-T80
 • Intel Corporation  
 • 4-MBIT (256K 512K BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F004S3-150
 • Intel Corporation  
 • BYTE-WIDE SMART FlashFile MEMORY FAMILY MBIT  
 • TE28F004S5-100
 • Intel Corporation  
 • BYTE-WIDE SMART FlashFile MEMORY FAMILY MBIT  
 • TE28F004SC-100
 • Intel Corporation  
 • BYTE-WIDE SmartVoltage FlashFile MEMORY FAMILY MBIT  
 • TE28F008
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F008B3-B120
 • Intel 
 • Smart 3 advanced boot block byte-wide flash memory 8 Mbit. Access speed 120 ns 
 • TE28F008B3-B150
 • Intel 
 • Smart 3 advanced boot block byte-wide flash memory 8 Mbit. Access speed 150 ns 
 • TE28F008B3-T120
 • Intel 
 • Smart 3 advanced boot block byte-wide flash memory 8 Mbit. Access speed 120 ns 
 • TE28F008B3-T150
 • Intel 
 • Smart 3 advanced boot block byte-wide flash memory 8 Mbit. Access speed 150 ns 
 • TE28F008B3B110
 • Intel Corporation  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F008B3B90
 • Intel Corporation  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F008B3BA110
 • Intel Corporation  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F008B3BA90
 • Intel Corporation  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F008B3T110
 • Intel Corporation  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F008B3T90
 • Intel Corporation  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F008B3TA110
 • Intel Corporation  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F008B3TA90
 • Intel Corporation  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F008BE
 • Intel  
 • 8Mbit Boot Block Flash Memory  
 • TE28F008BE-B120
 • Intel 
 • 8-Mbit (1024K x 8) SmartVoltage boot block flash memory. Access speed 120 ns, Vpp/Vcc 5/2.7 or 12/5 
 • TE28F008BE-T120
 • Intel 
 • 8-Mbit (1024K x 8) SmartVoltage boot block flash memory. Access speed 120 ns, Vpp/Vcc 5/2.7 or 12/5 
 • TE28F008BEB120
 • Intel Corporation 
 • 8-MBIT (512K X 16, 1024K X 8) SmartVoltage BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY 
 • TE28F008BET120
 • Intel Corporation 
 • 8-MBIT (512K X 16, 1024K X 8) SmartVoltage BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY 
 • TE28F008BV
 • Intel  
 • 8Mbit Boot Block Flash Memory  
 • TE28F008BV-B90
 • Intel 
 • 8-Mbit (1024K x 8) SmartVoltage boot block flash memory. Access speed 90 ns, Vpp/Vcc 5/3.3 or 12/5 
 • TE28F008BV-T90
 • Intel 
 • 8-Mbit (1024K x 8) SmartVoltage boot block flash memory. Access speed 90 ns, Vpp/Vcc 5/3.3 or 12/5 
 • TE28F008BVB90
 • Intel Corporation 
 • 8-MBIT (512K X 16, 1024K X 8) SmartVoltage BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY 
 • TE28F008BVT90
 • Intel Corporation 
 • 8-MBIT (512K X 16, 1024K X 8) SmartVoltage BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY 
 • TE28F008C3B110
 • Intel Corporation  
 • VOLT ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F008C3B90
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • VOLT ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F008C3T110
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • VOLT ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F008C3T90
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • VOLT ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F008CE
 • Intel  
 • 8Mbit Boot Block Flash Memory  
 • TE28F008S3-150
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • BYTE-WIDE SMART FlashFile MEMORY FAMILY MBIT  
 • TE28F008SA-100
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • 8-MBIT (1-MBIT FlashFileTM MEMORY  
 • TE28F008SC-100
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • BYTE-WIDE SmartVoltage FlashFile MEMORY FAMILY MBIT  
 • TE28F010-120
 • Intel Corporation  
 • 28F010 1024K (128K CMOS FLASH MEMORY  
 • TE28F010-150
 • Intel Corporation  
 • 28F010 1024K (128K CMOS FLASH MEMORY  
 • TE28F010-90
 • Intel Corporation  
 • 28F010 1024K (128K CMOS FLASH MEMORY  
 • TE28F016
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F016B3-B120
 • Intel 
 • Smart 3 advanced boot block byte-wide flash memory 16 Mbit. Access speed 120 ns 
 • TE28F016B3-B150
 • Intel 
 • Smart 3 advanced boot block byte-wide flash memory 16 Mbit. Access speed 150 ns 
 • TE28F016B3-T120
 • Intel 
 • Smart 3 advanced boot block byte-wide flash memory 16 Mbit. Access speed 120 ns 
 • TE28F016B3-T150
 • Intel 
 • Smart 3 advanced boot block byte-wide flash memory 16 Mbit. Access speed 150 ns 
 • TE28F016B3B110
 • Intel Corporation  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F016B3B90
 • Intel Corporation  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F016B3BA110
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • Volt Advanced Boot Block Flash Memory  
 • TE28F016B3BA90
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • Volt Advanced Boot Block Flash Memory  
 • TE28F016B3T110
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F016B3T90
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F016B3TA110
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F016B3TA90
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F016C3B110
 • Intel Corporation  
 • VOLT ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F016C3B90
 • Intel Corporation  
 • VOLT ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F016C3T110
 • Intel Corporation  
 • VOLT ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F016C3T90
 • Intel Corporation  
 • VOLT ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F016S3-150
 • Intel 
 • Smart 3 FlashFile memory 16 Mbit. Access speed 150 ns 
 • TE28F016S5-110
 • Intel Corporation  
 • BYTE-WIDE SMART FlashFile MEMORY FAMILY MBIT  
 • TE28F016SC-110
 • Intel Corporation  
 • BYTE-WIDE SmartVoltage FlashFile MEMORY FAMILY MBIT  
 • TE28F020-120
 • Intel Corporation  
 • 28F020 2048K (256K CMOS FLASH MEMORY  
 • TE28F020-150
 • Intel Corporation  
 • 28F020 2048K (256K CMOS FLASH MEMORY  
 • TE28F020-90
 • Intel Corporation  
 • 28F020 2048K (256K CMOS FLASH MEMORY  
 • TE28F032B3B110
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F032B3B90
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F032B3BA110
 • INTEL[Intel 
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F032B3BA90
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F032B3T110
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F032B3T90
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F032B3TA110
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F032B3TA90
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F128J3C
 • Intel Corporation  
 • Intel StrataFlash Memory  
 • TE28F128P30XXX
 • Intel Corporation  
 • Intel StrataFlash Embedded Memory  
 • TE28F160B3B110
 • Intel Corporation  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F160B3B90
 • Intel Corporation  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F160B3BA110
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • Volt Advanced Boot Block Flash Memory  
 • TE28F160B3BA90
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • Volt Advanced Boot Block Flash Memory  
 • TE28F160B3BC70
 • Intel Corporation  
 • Volt Advanced Boot Block Flash Memory  
 • TE28F160B3BC80
 • Intel Corporation  
 • Volt Advanced Boot Block Flash Memory  
 • TE28F160B3T110
 • Intel Corporation  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F160B3T90
 • Intel Corporation  
 • SMART ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F160B3TA110
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • Volt Advanced Boot Block Flash Memory  
 • TE28F160B3TA90
 • INTEL[Intel Corporation]  
 • Volt Advanced Boot Block Flash Memory  
 • TE28F160B3TC70
 • Intel Corporation  
 • Volt Advanced Boot Block Flash Memory  
 • TE28F160B3TC80
 • Intel Corporation  
 • Volt Advanced Boot Block Flash Memory  
 • TE28F160C3
 • Intel Corporation  
 • Volt Intel Advanced Boot Block Flash Memory  
 • TE28F160C3B110
 • Intel Corporation  
 • VOLT ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F160C3B90
 • Intel Corporation  
 • VOLT ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F160C3T110
 • Intel Corporation  
 • VOLT ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F160C3T90
 • Intel Corporation  
 • VOLT ADVANCED BOOT BLOCK 32-MBIT FLASH MEMORY FAMILY  
 • TE28F160S3-100
 • Intel Corporation  
 • WORD-WIDE FlashFile MEMORY FAMILY  
 • TE28F160S3-120
 • Intel Corporation  
 • WORD-WIDE FlashFile MEMORY FAMILY  
 • TE28F160S3-130
 • Intel Corporation  
 • WORD-WIDE FlashFile MEMORY FAMILY  
 • TE28F160S3-75
 • Intel Corporation  
 • WORD-WIDE FlashFile MEMORY FAMILY  
 • TE28F160S5-70
 • Intel 
 • Word-wide FlashFile memory. 16 Mbit, access speed 70 ns 

1 2 3